Urgenties

Wachtdienst en Urgenties

Tijdens de week

  • Zo vroeg mogelijk bellen vanaf 9u
  • behandeling na school- of werkuren is niet steeds haalbaar;
  • afwezigheidsattest kan verkregen worden.

+32(0)11 44 71 09

weekends / feest- en brugdagen

9u00 – 18u00 | € 1,50 / min.

+32(0)90 33 99 69

CM-tandvoordeel

Het cm-tandvoordeel voor vaste en uitneembare tandprothesen waarbij je 60% terugbetaald krijgt (met een maximum van 1050 euro per 2 kalenderjaren) wordt vanaf 1 januari 2024 aangepast. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de terugbetaling 40% (nog steeds met een maximum van 1050 euro per 2 kalenderjaren) in plaats van 60%. Voor cm-leden met een verhoogde tegemoetkoming blijft de terugbetaling 75%.

Geen nood als u in 2023 niet bij de tandarts bent geweest

Uw tandartsbezoek van 2022 telt ook mee om in 2024 in aanmerking te komen voor maximale terugbetaling. Het is dus geen probleem als u in 2023 niet bij de tandarts bent geweest.

Enkel telefonisch bereikbaar tijdens aanwezigheid van onze assistente

Tijdens afwezigheid van onze assistente kunnen wij zelf geen telefoonoproepen beantwoorden.  U kan steeds een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. Indien mogelijk, gelieve ons te contacteren tussen 9u en 12u.

Patiëntenstop

Om de kwaliteit van de zorgen te bewaren en de wachttijden te beperken nemen we geen nieuwe patiënten meer aan. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Nakomen van afspraken

Een afspraak dient minstens 24 uur op voorhand afgemeld te worden, zodat een andere patiënt met een dringend probleem de vrijgekomen plaats kan innemen. Indien dit niet gebeurt, zal er een ereloon van 50 euro/per uur worden aangerekend.

Elektronische getuigschriften

Vanaf heden werken wij met elektronische getuigschriften. Dit houdt in dat je het getuigschrift niet meer zelf bij het ziekenfonds moet binnen brengen.  Het bedrag dat je terugkrijgt wordt binnen een paar dagen automatisch op je rekening gestort.

Herinnering aan afspraak per SMS

Indien u graag via sms herinnerd wordt aan uw afspraak kan u dat altijd aangeven. U krijgt dan één werkdag voor uw afspraak een SMS.  Het is een service die wij aanbieden. Er worden geen rechten aan ontleend. Het bijhouden van afspraaktijden blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Onze afspraakherinneringen kan u niet via SMS beantwoorden. Reageren kan wel per mail of op 011 44 71 09