Urgenties

Wachtdienst en Urgenties

Tijdens de week

  • Zo vroeg mogelijk bellen vanaf 9u
  • behandeling na school- of werkuren is niet steeds haalbaar;
  • afwezigheidsattest kan verkregen worden.

+32(0)11 44 71 09

weekends / feest- en brugdagen

9u00 – 18u00 | € 1,50 / min.

+32(0)90 33 99 69

Behandeling tijdens consultatie

Indien u een afspraak maakt voor een halfjaarlijkse controle, wordt er geen tijd voorzien voor een behandeling.  Als er tijdens een consult een dringende ingreep moet worden uitgevoerd , is het voor ons niet mogelijk ons aan ons tijdschema te houden.

Indien er zich een probleem stelt, neem dan op voorhand even contact met ons op,  dan proberen wij extra tijd voor u te voorzien.

 


Ook jaarlijkse controle voor mensen met een volledige gebitsprothese

Ondertussen is de nieuwe wetgeving ingevoerd in 2017 door minister van volksgezondheid Maggie De Block wel gekend.
Wie niet één keer  per kalenderjaar de tandarts bezoekt,  zal voor een heel aantal behandelingen meer remgeld moeten betalen.
Wat veelal nog niet geweten is , is dat dit ook geldt voor mensen met een volledige gebitsprothese.
Ook mensen ‘zonder tanden’ dienen jaarlijks op consultatie te gaan bij de tandarts, om te voorkomen dat een nieuwe prothese of een herstelling/aanpassing van de bestaande prothese duurder wordt.

Vertel uw medische achtergrond

Om behandelingen zo vlot mogelijk te laten verlopen en complicaties te vermijden is het voor ons van groot belang een aantal zaken te weten over uw medische achtergrond.

Allergie

Indien u allergisch bent voor tandheelkundige producten, latex of bepaalde medicatie, bijv. penicilline, gelieve ons hier tijdig van op de hoogte te stellen.

ZWANGERSCHAP

Gelieve ons steeds op de hoogte te brengen indien u zwanger bent. Het nemen van röntgenfoto’s dient dan zoveel mogelijk te worden vermeden. Niet dringende behandelingen worden best uitgesteld. Indien er toch behandeld moet worden, bij voorkeur in het middelste trimester van de zwangerschap.

Medicatie

Gelieve ons door te geven welke medicatie u inneemt. Voornamelijk twee groepen van medicatie zijn voor ons van belang:

# Bloedverdunners

Inname hiervan moet soms tijdelijk gestopt worden bij verwijderen van tanden.

# Bisfosfonaten

Zijn medicijnen die voornamelijk worden ingenomen bij osteoporose.

Deze kunnen voor problemen zorgen na verwijderen van  tanden of plaatsen van implantaten

ANTIBIOTICUMPROFYLAXIE

Mensen met een aangeboren hartafwijking of hartkleplijden moeten preventief antibiotica innemen. Dit 1 uur voor een ingreep die gepaard gaat met bloeding (tandsteenverwijdering, tandextractie, -ontzenuwing).