Urgenties

Wachtdienst en Urgenties

Tijdens de week

  • Zo vroeg mogelijk bellen vanaf 9u
  • behandeling na school- of werkuren is niet steeds haalbaar;
  • afwezigheidsattest kan verkregen worden.

+32(0)11 44 71 09

weekends / feest- en brugdagen

9u00 – 18u00 | € 1,50 / min.

+32(0)90 33 99 69

Tarieven

  • Wij geven de voorkeur aan betalen met bancontact;
  • Gelieve bij uw eerste bezoek een identiteitskaart of een klever van het ziekenfonds mee te brengen;
  • Wij werken met derdebetalersregeling. Meer informatie vind je hieronder.
  • Gelieve door te geven wanneer u een statuut chronische aandoening heeft.

derdebetalersregeling

Dit houdt in dat patiënten enkel het remgeld moeten betalen. Het remgeld is het gedeelte van de factuur dat niet door het ziekenfonds wordt vergoed. De rest van de factuur wordt rechtstreeks door het ziekenfonds aan de tandarts uitbetaald. Het getuigschrift voor verstrekte hulp blijft dus bij de tandarts, u hoeft het zelf niet meer binnen te brengen bij uw ziekenfonds.

LET OP!
Let op, vanaf januari 2022 kan de derdebetalersregeling voor iedereen worden toegepast. Echter blijven wij, zoals in het verleden, enkel derdebetaler toepassen voor:

BEKIJK VOORWAARDEN

Kinderen jonger dan 18 jaar:

Er dient geen remgeld betaald te worden voor standaard behandelingen.

Volwassenen met een WIGW- of een OMNIO-statuut:

Zij hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Voor standaardbehandelingen betalen zij geen remgeld. Indien er niet ieder kalenderjaar een tandartsbezoek plaatsvindt moet er wel remgeld betaald worden.

Volwassenen met een statuut ‘chronische ziekte’:

Zij betalen enkel het remgeld. Indien er gedurende één kalenderjaar geen tandartsbezoek heeft plaatsgevonden is het remgeld hoger dan voor patiënten die wel jaarlijks naar de tandarts gaan.